İZCİLİĞİN GÖREVİ NEDİR?Stratejinin amacı misyon’u sağlamaktır.

1999’daki tarif edilen misyon’un adapte edilebilmesi, Dünya İzciliği için mihenk taşıdır.

Misyon ve altı madde tanımlanmıştır ve bunların misyon’un sağlanması için uygulanması gerekir.
İzciliğin misyonu, izci töre ve andının değer sistemine dayanarak, gençlerin eğitimine katkıda bulunmak, insanların mutlu bireyler olduğu daha iyi bir dünya kurmak ve toplumda yapıcı rol oynamaktır.
Bu şu sayede sağlanır;

• Gelişmeye açık oldukları öğrenim yıllarında resmi olmayan bir eğitim
• Her bireyin kendine güvenli, destekleyici, sorumlu bir insan olabileceği bir metod kullanmak
• Onlara yemin ve törede olduğu gibi; ruhani, sosyal, kişisel değer yargılarında bir değer yargısı sistemi geliştirebilmeleri için yol gösstermek

Altı madde;
Durban Konferansı nda tanımlanan ve amacımıza ulaşmamızı sağlayacak altı madde şöyledir:

1-Uygunluk: Genç insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak.
2-Tamamlayıcı doğa: Katılımcılığa odaklanan izcilik, izcilik metoduyla gençleri eğitir.
3-Üyelik: Genç insanlara daha fazla ulaşmak.
4-Yetişkinler: Yetişkinlerin ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve ulaşmak.
5-İlişki ve ortaklıklar: Genç insanlara hizmet edebilmek için başkalarıyla çalışmak.
6-Birlik: Tüm seviyelerde ortak bir amaç geliştirmek.

Üç Stratejik Bölge

Yukarıdaki altı madde üç geniş kapsamlı başlıkla ilerler:

Gençler: Uygunluk, tamamlayıcı doğa ve üyeliği izciliği daha fazla gence ulaştırmakiçin kullanmak.

Yetişkinler: Yetişkinleri kazanarak, gönüllülük kurumunu geliştirerek çalışmak.

Yapı ve sistemler: Gençlere hizmet edebilmek için kullanılan ilişki ve ortaklıkları tanımak ve

birlik için kullanmak: Tüm seviyelerde ortak amaç sağlamak. Bu stratejik alandaki çalışma hareketin genel etkinliğinde artışa neden olur.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !